Nasze Stacje Kontroli Pojazdów posiadają uprawnienia do  przeprowadzania okresowych badań technicznych (przeglądów rejestracyjnych) w następujących pojazdach:

  • pojazdach samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
  • pojazdach przystosowanych do zasilania gazem
  • pojazdach sprowadzanych z zagranicy
  • pojazdach po kolizjach i wypadkach drogowych
  • pojazdach skierowanych na badania techniczne przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
  • pojazdach po zmianach konstrukcyjnych
  • motocyklach i motorowerach
    Koszt usługi możesz sprawdzić w naszym cenniku.

 Jeśli chcesz umówić się w dogodnym terminie na wymianę zadzwoń do nas lub wyślij formularz rezerwacyjny.

Porady mechanika
Jak przygotować się do okresowych badań technicznych? 
 
Okresowe badanie techniczne wykonywane w stacji kontroli pojazdów polega na sprawdzeniu czy badany pojazd spełnia określone w przepisach wymogi i czy jego stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu ruchu. W pojeździe badane są między innymi, układ hamulcowy, kierowniczy, zawieszenie, oświetlenie oraz spaliny. Uprawniony diagnosta w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dokona na specjalnym zaświadczeniu odpowiedniej adnotacji. Właściciel pojazdu w terminie 14 dni zobowiązany jest do usunięcia wykrytych usterek. Ponowne sprawdzenie zespołów i układów pojazdu, w których stwierdzono usterki pozwala na zakończenie badania wynikiem pozytywnym. Przed badaniem technicznym należy przedstawić diagnoście dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie, w przypadku gdy dokument ten został zatrzymany przez uprawniony organ. Na badanie techniczne samochodu z instalacją gazową należy dodatkowo zabrać aktualny protokół badania zbiornika gazowego.